Sökning: "Adam Bhalli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Adam Bhalli.

  1. 1. Planering av ny järnväg : Förberedelse för ökad kapacitet genom större byggnadsverk

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Adam Bhalli; Osama Ahmed; [2018]
    Nyckelord :Railway; extension; construction’s works; capacity; investment calculations; the Swedish Transport Administration; Järnväg; utökning; byggnadsverk; kapacitet; investeringskalkyl; Trafikverket;

    Sammanfattning : A society that is constantly evolving and growing creates great demands on a well-functioning infraction structure. Railway investments as a transport solution for both passenger and goods transport are the basis for a continued positive development in society. LÄS MER