Sökning: "Likhetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Likhetsprincipen.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Insättning på konto. Kammarrätters rättstillämning i mål om beskattning av insättningar på privata bankkonton

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om mål om beskattning av insättningar på privatpersoners bankkonton. Uppsatsen undersöker huruvida det föreligger likheter och skillnader mellan hur kammarrätter bedömer att insättningar utgör skattepliktiga inkomster. LÄS MER

 3. 3. Den straffvärda våldtäkten i ljuset av våldtäktsmyter - Betydelsen av parternas relation och våld i våldtäktsdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paula Reich Zackrisson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual offences are one of the most offensive and traumatic crimes a person can be subjected to. Despite this, there is still resistance in several places to consider acquaintance rapes or rapes in relationships as ”real rapes”, while rapes by unknown perpetrators or with violence often are understood as the ”real rape” and the most serious ones. LÄS MER

 4. 4. Ett grundlagsskyddat anställningsförhållande – något om ordinarie domare. Om rättsstatliga och etiska förväntningar på domarrollen och om förutsättningarna för straffrättsliga och arbetsrättsliga sanktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Stark; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; ordinarie domare; anställningsskydd; fullmaktsanställning; utnämning; avskedande; disciplinansvar; tjänstefel; etiska regler; rättsstatliga förväntningar; labour law; employment protection; ordinary judge; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The autonomy of the court and the individual judges is of fundamental importance for the rule of law and for a functioning democratic social order. The purpose of this thesis is to describe and analyze the law as it applies to ordinary judges from the perspective of constitutional law and labor law. LÄS MER

 5. 5. Vad är rättvisa? : En kvalitativ studie om rättvisa utifrån förskollärares värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Vendela Blom; Elin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; rättvisa; värdegrund;

  Sammanfattning : Att en förskollärare ska arbeta utifrån rättvisa kommer ofta på tal i förskole-sammanhang. Men det finns ingen definiering på vad rättvisa kan betyda utifrån förskolläraruppdraget. Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring rättvisa utifrån förskolans värdegrund. LÄS MER