Sökning: "Adam Lööv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Adam Lööv.

 1. 1. Blod, svett & tårar : En studie av vad som skapar varumärkestillknytning till träningscenter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Adam Lööv; Anna-Karin Dahlqvist; [2011]
  Nyckelord :attachment;

  Sammanfattning : We have examined how the dependence, identity and social bonds affect customer loyalty and attachment to a training centre. The method used is a survey on SATS Karlstad city where 128 respondents were asked, out of which 118 surveys were used in the final analysis. The data was analyzed using ANCOVA and multiple regressions. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar betalningsalternativen inom e-handeln kundtillfredsställelsen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Blomberg; Adam Lööv; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER