Sökning: "Ala Rad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ala Rad.

 1. 1. Anti-Oppressive Education and Toni Morrison’s The Bluest Eye

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Ala Rad; [2019]
  Nyckelord :Oppression; Privilege; Racism; Other; The Bluest Eye; Toni Morrison; Anti-oppressive education; Kumashiro;

  Sammanfattning : The Bluest Eye, first published in 1970, written by Nobel Prize winner Toni Morrison, deals with issues of race, racial self-loathing, white hegemony and abuse in many different forms. Implicit in the novel is the dual relationship between oppression and white hegemony, which is embedded in many social structures Morrison portrays. LÄS MER

 2. 2. ICA DE KALLHÄLLSPROJEKTSTYRNINGSMODELL : HUR OCH VARFÖR SKILJER DEN SIG FRÅNPRAKTISK PROJEKTSTYRNING

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Mostafa Ala Khalil; Kenneth Johansson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens affärsvärld har dem flesta företag projekt som arbetsform, det kan handla omomstrukturerings- eller utvecklingsprojekt. På grund av detta har ett antal olika modeller, som tillexempel Praktisk Projektstyrning (PPS) och PROPS, utvecklats för just detta ändamål. LÄS MER

 3. 3. Förekommer Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes och Bacillus sp : på allmänna ytor på avdelningen SET (ekonomi och teknik), Halmstad högskola?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Malou Restedt; Pia Ala-Mikkula; [2007]
  Nyckelord :Stafylococcus aureus; Escherichia coli;

  Sammanfattning : Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcuspyogenes och Bacillus sp. är bakterier som förekommer i vår normalflora eller runt om ivår omgivning. De är i de allra flesta fall harmlösa men kan orsaka sjukdom ifall dehamnar i t.ex. LÄS MER