Sökning: "Alper Bilge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alper Bilge.

  1. 1. Turkiet ser sin framtid i EU : En fallstudie av EU:s påverkan på turkisk demokrati

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Alper Bilge; [2009]
    Nyckelord :EU; Turkey; Europeanization; Democratization; Polyarchy;

    Sammanfattning : The goal of this paper is to analyze the influence of the EU on Turkish democracy. In order to achieve this aim, the paper concentrates on three areas, as representative institutions, opposition parties and freedom of expression. The impact of the EU on Turkey has been more explicit during the last decades. LÄS MER