Sökning: "Alternativa kontrollsystem"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alternativa kontrollsystem.

 1. 1. Nya dispenseringstekniker för feromoner : För ett hållbart jordbruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Staffan Arvidsson; Tomas Berglund; Anna Ehrenborg; Parisa Ghiassi Tari; Sofie Ledent; Martin Nordstedt; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektets mål har varit att utveckla nya alternativa dispenseringstekniker för insektsferomoner som bekämpar skadeinsekter på fruktodlingar. Resultatet av projektet har gett tre teoretiskt möjliga förslag. Det första förslaget är en polymerbaserad feromondispensering som inte är baserad på någon nuvarande teknik. LÄS MER

 2. 2. Gitarr + Plattformsspel = Sant : Vilka fördelar och nackdelar har införandet av en från konventionerna för genren avvikande spelkontroll på speldesignen i ett plattformsspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Mårten Brüggemann; [2007]
  Nyckelord :Alternativa kontrollsystem; gitarrkontroll; plattformsspel; handkontroll;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en reflekterande text över ett verk gjort som examensarbete vid Högskolan i Skövde. Verket är ett datorspel som skapades med syftet att experimentera med icke konventionella kontrollsystem. En stagnation i utvecklingen av den konventionella handkontrollen har kunnat anas i de senaste konsolgenerationsskiftena. LÄS MER

 3. 3. Röstvärdesdifferentiering : En studie om användandet av röstvärdesdifferentiering bland bolag noterade på Stockholmsbörsen.

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Roger Lundin; Markus Biörk; Tobias Hallerby; [2006]
  Nyckelord :röstvärdesdifferentiering; röstvärdesdifferentierade aktier; ägarstrukturer; kontrollerande ägare; koncentrerat ägande;

  Sammanfattning : SammanfattningMagisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, Ekonomistyrning, FED 334, VT 2006Författare: Markus Biörk, Tobias Hallerby, Roger LundinHandledare & Examinator: Fredrik KarlssonBihandledare: Andreas JanssonTitel: Röstvärdesdifferentiering - En studie om användandet av röstvärdes-differentiering bland bolag noterade på StockholmsbörsenBakgrund: I Sverige finns det procentuellt flest användare av röstvärdesdifferentiering i världen och den svenska ägarstrukturen kännetecknas av ett koncentrerat ägande med starka kontrollerande ägare. Svensk forskning visar, i motsats till tidigare studier, att de kontrollerande ägarna i relativt liten utsträckning tycks tillskansa sig fördelar på bekostnad av övriga intressenter. LÄS MER

 4. 4. Revisionsplikt i mikrobolag : Revisionspliktens betydelse som kontrollsystem

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Apelgren; Pernilla Hägg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 1983 blev kravet om revisionsplikt lagstadgat för samtliga aktiebolag i Sverige. Motivet bakom revisionspliktens införande var möjligheterna att kunna motverka ekonomisk brottslighet i små bolag. LÄS MER