Sökning: "Alva Mårald"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Mårald.

  1. 1. En dödlig komedi. Commedia dell’Arte i Agatha Christies "Peril at End House" (1932) och "The Hollow" (1946)

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Alva Mårald; [2022-02-17]
    Nyckelord :Commedia dell’Arte; Scenario; Det karnevaliska; Agatha Christie; Pusseldeckare;

    Sammanfattning : This essay examines the role of Commedia dell’Arte in Agatha Christie’s "Peril at End House" (1932) and "The Hollow" (1946). The connection between the whodunnit novel and Commedia dell’Arte has been made several times, and references to Commedia dell’Arte are common in the whodunnit genre. LÄS MER