Sökning: "Anders Hjärp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Hjärp.

  1. 1. Hybriddrift av Flygvapnet : En organisation i symbios med indviden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Anders Hjärp; Olof Stenbergh; [2020]
    Nyckelord :Career; management group; coaching; mentoring; hybrid; groupthink; Karriär; ledningsgrupp; coaching; mentorering; hybrid; grupptänkande;

    Sammanfattning : Försvarsmakten har specificerat personalen som sin kanske viktigaste resurs. Tidigare flygvapenchefen poängterade det mycket bra med att i sin värdegrundspolicy uttrycka att vi ”inte har råd att bara rekrytera ur halva befolkningen”. LÄS MER