Sökning: "Andreas Bernhard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Bernhard.

  1. 1. Torsten Sylvén : Möblernas mästare

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Lotta H. Lindley; [2007]
    Nyckelord :Möbelhantverk; Möbelkonst; Möbelrenovering; Möbelrestaurering; Möbelkonservering; ;

    Sammanfattning : Torsten Sylvén, född 1915 och tredje generationen konstsnickare, blev våren 2005 utnämnd till Teknologie Hedersdoktor vid Linköping universitet för sin insats att placera möbelforskning på den akademiska agendan. Handgriplig restaurering och tillverkning tillsammans med parallella studier av framförallt 1700-talets möbelkonst har lett till att Torsten Sylvén besitter exceptionella kunskaper inom möbelområdet. LÄS MER