Sökning: "Möbelkonservering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Möbelkonservering.

 1. 1. Fake it til you make it? : En studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Caroline Linnell; [2019]
  Nyckelord :Möbelkonservering; konservering; faner; fanerskada; fyllnadsmaterial; möbelrestaurering; restaurering; ytbehandling; kulturarv; hantverk;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om en studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador. Syftet är att tydliggöra och vidga konservatorns palett av alternativa fyllnadsmaterial och skapa riktlinjer för lagning av mindre fanerskador med hjälp av dessa material. LÄS MER

 2. 2. En studie av skador hos stolar från renässansen 1560-tal till biedermeier 1850-tal. : Ett arbete om sambandet mellan konstruktion, material och skadebild.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Elin Brolin Nord; [2018]
  Nyckelord :Swedish chairs; chairs; techniques; craftmanship; style; constructions; material; material choice; aesthetic; design; damages; mortise joint; conservation; conservator; furnitureconservation; ultimate chair; möbelkonservering; konstruktion; material; materialval; skadebild; skador; renässans; barock; rokoko; gutaviansk; empire; biedermeier; tillverkningstekniker; åtgärder; bevarande; konservering; stol; stolar; stolskonstruktioner; stilar; svagheter; styrkor; svenska; brister; hållbarhet; stilhistoria; den ultimata stolskonstruktionen;

  Sammanfattning : Through the selection of six representative typical Swedish chairs from each era, I present manufacturing techniques and how the craftsmanship has affected the style of the chairs over time. My main source material is the objects themselves. LÄS MER

 3. 3. 3D-Teknik : ett användbart hjälpmedel för möbelkonservering?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Robin Helgesson; Ela Dudzina; [2016]
  Nyckelord :3D-printing; Furnitureconservation; Restoration; 3D-teknik; Möbelkonservering; Möbelrestaurering; Restaurering; 3D-utskrift;

  Sammanfattning : Föreliggande rapport syftar till att redogöra för hur olika 3D-tekniker kan fungera som praktiskt användbara hjälpmedel i arbeten rörande möbelkonservering och möbelrestaurering. Arbetet behandlar olika tekniker för att skanna och skriva ut, presenterar ett urval av tidigare forskning vilket berör det aktuella ämnet, samt ger inblick i praktiska fallstudier. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation av möbler i Vasarummet på Rydboholm slott : Vård och preventiv konservering i en autentisk miljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vaher Lauri; [2015]
  Nyckelord :preventiv konservering; möbelkonservering; dokumentation; Vasa tornet; Rydboholm slott; autentisk miljö; vård;

  Sammanfattning : This is a work about documentation and preventive conservation. My case study includes a number of furnishings in an environment where virtually no circumstances have changed during last 400 years. LÄS MER

 5. 5. Fläckfritt : - ett kunskapsunderlag om borttagning av ringmärken på moderna ytbehandlingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Magdalena Marano; [2014]
  Nyckelord :Möbelkonservering; Möbelrestaurering; Ytbehandling;

  Sammanfattning : Inom konservering och restaurering av möbler ligger uppgiften ofta i att få bort olika sorters ytskador, såsom fläckar och missfärgningar, så kallade ringar, som är vanligt förekommande på bords- och avställningsytor. Mitt arbete utgör ett slags kunskapssammanställning som samlar tryckta källor, intervjuer och egna praktiska experiment. LÄS MER