Fläckfritt : - ett kunskapsunderlag om borttagning av ringmärken på moderna ytbehandlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

Sammanfattning: Inom konservering och restaurering av möbler ligger uppgiften ofta i att få bort olika sorters ytskador, såsom fläckar och missfärgningar, så kallade ringar, som är vanligt förekommande på bords- och avställningsytor. Mitt arbete utgör ett slags kunskapssammanställning som samlar tryckta källor, intervjuer och egna praktiska experiment. Arbetet är tänkt att utgöra informationskälla vid hantering av ytbehandlingar och metoder för borttagning av fläckar, med fokus på ringmärken, i de transparenta ytbehandlingar som var vanligt förekommande i Sverige mellan 1900- och 1960-talen. Sammanställningen riktas till studenter och verksamma inom möbelkonservering och -restaurering samt till intresserade privatpersoner. Förhoppningen är att det i förlängningen kan bidra till en mer varsam behandling av skadade ytor, för att undvika att en del av möblers historik, patina och helhetsintryck går förlorade, samt även bidra till en generös hållning i fråga om yrkeshemligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)