Sökning: "Ann Yngvesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Yngvesson.

  1. 1. Trageton i tiden. Våga släpp pennan och lägg fingrarna på tangentbordet

    C-uppsats,

    Författare :Ann-Christine Bengtsson; Mikaela Yngvesson; [2010]
    Nyckelord :Tragetons metod; datorer; nytänkande; läsinlärning;

    Sammanfattning : Den genomförda studiens syfte var att få svar på hur pedagoger arbetar med Tragetons metod i dag jämfört medtidigare. Samt om de gjort några förändringar eller utvecklat nya idéer med metoden. Till sist om de ser någraför- eller nackdelar med metoden. LÄS MER