Sökning: "Anna Hansson c-uppsats"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Hansson c-uppsats.

 1. 1. Senast ändrad 19 januari 2011, 10:00 : En undersökning av Svenska Dagbladets webbnyhetsproduktion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Agnes Hellström; Anna Hansson; [2010]
  Nyckelord :handlingsetik; nyhet; nyhetssajt; webbjournalistik; rättelser; ändringar; SvD.se;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om SvD.se:s nyhetssajt. I en papperstidning är artikeln en sluten produkt vid publicering medan webbnyheten kan ändras löpande. Vi har önskat undersöka huruvida en skönjbar rutin finns på redaktionen och i vilken utsträckning ändringar görs i en redan publicerad nyhet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers bemötande av elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Sofia Hansson; Anna Kjellkvist; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna c-uppsats behandlas pedagogers bemötande, med syftet att undersöka hur pedagoger bemöter elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är många olika faktorer som påverkar pedagogers arbete. Exempel på detta är pedagogen själv och dennes förhållningssätt i fråga om kön och jämställdhet. LÄS MER