Sökning: "Anton Malmsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Malmsten.

  1. 1. En Uppdaterad Arbetsplats

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

    Författare :Anton Björsing; [2012]
    Nyckelord :Arbetsplats; möbeldesign; kontor;

    Sammanfattning : Målet för mig i det här examensarbete har varit att skapa en kollektion möbler anpassade för mitt koncept om en uppdaterad arbetsplats. Syftet har varit att där igenom bidra till utvecklingen av alternativa konceptuella arbetsplatser med utrymme för mycket kreativitet. LÄS MER