Sökning: "Bakel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bakel.

  1. 1. Water harvesting in Bakel, Senegal

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Författare :Åsa Skillius; [1991]
    Nyckelord :geography; physical geography; water harvesting; Bakel; Senegal; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : This is the result of a field study performed during July -September 1990 in Bakel, eastern Senegal. The village Bakel is in a semi-arid region with low agricultural productivity as a result of drought, degraded soils and excessive rainwater runoff. LÄS MER