Sökning: "Benjamin Löfdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Benjamin Löfdahl.

 1. 1. Supplier Selection for High-tech Start-up Companies : A Case Study of a Firefighting Robot

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Benjamin Löfdahl; Birger Sjödin; [2013]
  Nyckelord :Analytic Hierarchy Process; supplier performance metrics; supplier selection; supply chain strategy; Analytic Hierarchy Process; mätvärden; leverantörsutvärdering; supply chain-strategi;

  Sammanfattning : The growing need to source manufacturing activities to original equipment manufacturers has presented a strategic challenge for firms in evaluating and selecting supplier partners for their products. Supplier performance evaluation is a well-researched area within supply chain management. LÄS MER

 2. 2. Kunskapshantering i byggbranschen : Hur utbildas en arbetsledare?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Benjamin Löfdahl; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen, en unik och speciell bransch på många sätt, dels då varje projekt har unika förutsättningar och det är en salig blandning av olika typer av människor. Och dels för att det är så många olika arbetsgrupper med olika erfarenheter och bakgrund inblandade i ett byggprojekt. LÄS MER