Sökning: "Björn Granstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Björn Granstedt.

 1. 1. Att arbeta inom virtuella team

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Björn Granstedt; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste årtiondenas tekniska framsteg har lett till ett globaliserat samhälle där företag i allt större utsträckning arbetar med utveckling inom geografiskt spridda team. Virtuella team är grupper som jobbar mot ett gemensamt mål och som huvudsakligen kommunicerar genom elektroniska medel. LÄS MER

 2. 2. Konsultens förmåga att kommunicera : kommunikationens inverkan på projektets resultat

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Björn Granstedt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En växande bransch där nya arbetsplatser och medarbetare hör till vardagen. Kombinera detta med pressade tidsscheman och stora summor på spel så blir det tydligt att kommunikationsförmågan som konsult är av stor vikt. LÄS MER