Sökning: "Camilla Sarner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Sarner.

  1. 1. Möjliga rum för socialt kapital i El Sistema

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

    Författare :Camilla Sarner; [2019-11-22]
    Nyckelord :Social capital; El Sistema; music education;

    Sammanfattning : The study results show that children and parents develop social networks characterized by mutualtrust and faith. Swedish society, with its strong public welfare system, has a high level ofinterpersonal trust. LÄS MER