Sökning: "Carl Beijbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Beijbom.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta med suicidala patienter är både professionellt och känslomässigt krävande. Patienter som suiciderar är en tragisk händelse för alla inblandade och sätter känslomässiga spår i behandlaren. Att förutse suicid genom suicidriskbedömningar är svårt. LÄS MER

 2. 2. Att överleva ett hjärtstopp: patientens upplevelse och livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Sagman; [2015-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att överleva hjärtstopp är ovanligt. I Sverige överlevde 10.6% av alla som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus 2013. Trots detta är hjärtstoppsöverlevare en ökande patientgrupp där statistiken visar en stabilt ökande trend. LÄS MER