Sökning: "Cecilia Carlén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cecilia Carlén.

 1. 1. Att samverka för delaktighet - en fallstudie om att skapa delaktighet på förskolan för ett barn med diagnosen autism

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Carlén; Madeleine Hammer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hp Program och kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP610 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2018 Handledare: Bengt Edström Examinator: Lars-Erik Olsson Rapport nr: HT18-2910-281-SPP610 Nyckelord: delaktighet, autism, förskola, samverkan, anpassningar, sociokulturellt perspektiv, dilemmaperspektiv, intensivinlärning, tillgänglig lärmiljö Syfte: Syftet var att undersöka och visa på hur man har anpassat verksamheten på en förskoleavdelning för att göra ett barn med diagnosen autism delaktigt. Studien avser även att visa på hur samverkan mellan förskola, föräldrar och andra aktörer i verksamheten skapar framgångsfaktorer eller hinder för barnets delaktighet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Alla vill ha en Chihuahua– men till vilket pris? : En kvalitativ innehållsanalys av artiklar år 2009 rörande djurmisshandel samt vanvård av djur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Michaela Berglund; Cecilia Carlén; [2011]
  Nyckelord :Innehållsanalys; djurmisshandel;

  Sammanfattning : Vi har gjort en studie om hur djurmisshandel och vanvård av djur presenteras i media genom en kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av 117 relevanta artiklar och insändare från 7 tidningar i Sverige söktes svar på följande frågeställningar:Hur presenterar media djur som varit utsatta för misshandel eller vanvård?Hur framställs gärningspersonen vid misshandel och vanvård av djur?Skiljer det sig i hur misshandel och vanvård av husdjur och nyttodjur presenteras?Det som framkom var att djuren ofta presenteras som varelser som olyckligt nog utsatts för brott. LÄS MER