Sökning: "Charlotta Kjellstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Kjellstrand.

  1. 1. Vart tog EMV vägen?: En analys av Marknadsdomstolens utvärdering av imitering i dagligvaruhandeln

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Charlotta Kjellstrand; Jenny Pedersén; [2007]
    Nyckelord :trade dress imitation; grocery sector; consumer behaviour; retailers own labels; Marketing Law;

    Sammanfattning : This paper discusses the issue of trade dress imitation in the grocery sector. Our study has its starting point in the conflict that may arise between a brand owner and an imitator following an imitator’s marketing actions. In this study we look at the Market Court’s precedents in which this question has been addressed. LÄS MER