Sökning: "Cicero"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Cicero.

 1. 1. Discontinuous Noun Phrases in Classical Latin Prose : A Case Study of Cicero's Pro Milone

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Agnes Vendel; [2018]
  Nyckelord :Latin Cicero Hyperbaton Discontinuous Noun Phrases Syntax Stylistics;

  Sammanfattning : Studies on the phenomenon of hyperbaton (or discontinuous noun phrases) in Latin have traditionally suffered from over-generalizing descriptions and categorizations drawing on examples from a variety of sources. This thesis attempts a different approach, closely examining the totality of instances in a single text, Cicero’s Pro Milone, in view of establishing a preliminary typology and to investigate the motivations behind it. LÄS MER

 2. 2. Morgantina under och efter det andra puniska kriget : Den sista fria grekisk-sicilianska stadens fall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :August Burman; [2017]
  Nyckelord :Morgantina; Sicily; Second Punic War; archaeology; Sikeliotan; HISPANORVM; Livy.;

  Sammanfattning : The ancient city of Morgantina in Sicily was an important city during the Hellenistic age and probably member of a koinon (a union) under the leadership of Syracuse. Much research has been done on the city of Morgantina, but as far as I know, no study has had the aim to show what role Morgantina played in the Second Punic War. LÄS MER

 3. 3. Likgiltighet: gränslandet mellan oaktsamhet och uppsåt? - En kritisk granskning av rättsläget och tillämpningen av uppsåtets nedre gräns i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Peter Holmer; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; likgiltighetsuppsåt; eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legal right to punish perpetrators of crime places high demands on the legal system to have just and robust methods for the application of law, to ensure objectivity and impartiality. Since the time of Cicero this entails punishing the intent of actions, rather than the consequences of actions. LÄS MER

 4. 4. Cornelia, Hortensia och Sulpicia : Tre kvinnliga författare i Rom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sofie Svedlund; [2016]
  Nyckelord :Woman writers; ancient writers; gender; feminism; women s self-image; Hortensia; Cornelia; Sulpicia I; Rome.; Kvinnliga författare; antika författare; genus; feminism; kvinnosyn; kvinnors syn på sig själva; Hortensia; Cornelia; Sulpicia I; Rome.;

  Sammanfattning : The woman has always been an invisible individual behind the act of ’Great men’ in the Roman society. The woman’s gender role has forever been specified where the woman is a submissive, quiet and an unintelligent individual who wants to do everything for her man. LÄS MER

 5. 5. Statistiska siffror och retoriska tal : Hur statistikargument kan förstås utifrån den klassiska retoriken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Viktor Sandström; [2015]
  Nyckelord :statistik; siffror; bevismedel; icke-retoriska; aristoteles; cicero; topica; topiker; loci; fredrik reinfeldt; stefan löfvén; val; valår; 2014; jobb; arbete; arbetslöshet; siffertrix; siffertricks;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur argument som bygger på statistik kan förstås utifrån den klassiska retoriken. Utgångspunkten är den vanligt förekommande uppdelningen av bevismedel som antingen tillhörande konsten eller inte, där statistik ofta placeras i den senare kategorin. LÄS MER