Sökning: "Coop affärsidé"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Coop affärsidé.

 1. 1. Socialt ansvar i ett svenskt företag : En studie om hur ett företag inom livsmedelsbranschen arbetar med CSR

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Applee Akter; Linn Grönvall; [2013]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Corporate Social responsibility; ansvar; kommunikation och varumärke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Numera engagerar sig allt fler företag i sociala och miljömässiga frågor då det förekommer ett krav från intressenter om att företag ska ta sådant ansvar. Fler företag involverar verksamheten i aktiviteter som berör Corporate social responsibility (CSR), för att tillfredsställa externa intressenter och uppnå en fördelaktigare position hos verksamhetens intressentgrupper. LÄS MER

 2. 2. Vad har du på din inköpslista? : En analys och utvärdering av samhällsansvarets betydelse inom livsmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Joakim Goding; Mona Moussavi; [2009]
  Nyckelord :Livsmedelsbranschen; strategival; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrunden tar upp att konsumenternas konsumtionsbeteende har förändrats och att det har blivit ett starkare tryck från omgivningen att företagen måste ta sitt samhällsansvar. Sett till den ökade konkurrens inom livsmedelsbranschen kan samhällsansvar vara ett sätt för livsmedelskedjorna att skapa ett mervärde åt sina kunder. LÄS MER