Sökning: "David Sellén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Sellén.

 1. 1. Lärande i mikroföretag : En studie om hur kontextuella förutsättningar formar mikroföretagares lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Sellén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Big Data analytics for the forest industry : A proof-of-conceptbuilt on cloud technologies

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :David Sellén; [2016]
  Nyckelord :Big Data analytics; Apache Spark; StanForD 2010; forest industry; harvest production report;

  Sammanfattning : Large amounts of data in various forms are generated at a fast pace in today´s society. This is commonly referred to as “Big Data”. Making use of Big Data has been increasingly important for both business and in research. The forest industry is generating big amounts of data during the different processes of forest harvesting. LÄS MER