Sökning: "forest industry"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade orden forest industry.

 1. 1. Skogen brinner : Ett naturligt experiment på retrospektiv röstning efter skogsbränderna i Värmland 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Wildfires; Värmland; voting behavior; natural experiment; retrospective voting; The Social Democrats; multivariate OLS regression analysis with robust standard errors.;

  Sammanfattning : The wildfires of 2018 became one of the most extensive in Sweden’s modern history. The Värmland region was with its forested landscape and highly important forest industry one of the most affected regions in Mid-Sweden. The burnt area had a total range of over 600 square miles corresponding approximately 850 fully sized football fields. LÄS MER

 2. 2. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Nyckelord :Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. LÄS MER

 3. 3. Mätprecisionens betydelse för skördarens aptering av timmer enligt sågverkets behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :cutting; diameter measurement; quality control; log measurement; StanForD 2010; Aptering; diametermätning; kvalitetssäkring; stockmätning; StanForD 2010;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att undersöka skördarens mätnoggrannhet då produktionen av timmer ökar och sågverk ställer allt fler specifika krav på produkten. Tidigt under 1800-talet uppkom efterfrågan på sågbart timmer till sågverk runt om i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering : Insikt från svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albin Cronhag; Felix Persson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; SDG; voluntary reporting; mandatory reporting.; Hållbarhetsredovisning; SDG; frivillig rapportering; lagstadgad rapportering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Markskador; Arbetsmetod; Markfuktkarta;

  Sammanfattning : Ground damages due to the use of heavy machinery in the Swedish forestry is legislated in the Forestry Act where a minimum of demands for the forestry is set. To further strengthen the consideration to environmental aspects in the forestry, for example the importance of protecting certain soil types and waterways, FSC and PEFC certification are implemented. LÄS MER