Sökning: "Uppsala universitet företagsekonomiska"

Visar resultat 1 - 5 av 4347 uppsatser innehållade orden Uppsala universitet företagsekonomiska.

 1. 1. Mot en elektrifierad framtid : En studie om attityden till elbilar i Las Vegas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Skarin; Viktor Brask; [2021]
  Nyckelord :attityd; beteende; generation; elbil; Las Vegas; Tricomponent Attitude Model; affektiv; kognitiv; konativ;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som styr olika generationers attityd till elbilen i staden Las Vegas i USA och hur dessa attityder kan forma ett potentiellt köpbeteende. Generationerna som undersöktes var Gen X, Y och Z. LÄS MER

 2. 2. Att räkna med det oväntade : En kvalitativ studie om hur ett fastighetsbolag hanterat krisen Covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Johansson; Isabella Tigerstedt Andrésen; [2021]
  Nyckelord :crisis management; crisis management plan; crisis communication; Covid-19; real estate industry; krishantering; krishanteringsplan; kriskommunikation; Covid-19; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att analysera hur krisen med pandemin Covid-19 har hanterats inom fastighetsbolaget AMF Fastigheter samt att utvärdera hur väl krishanteringsplanen har implementerats under krisens gång. Studien var av kvalitativ form där intervjuer genomfördes med personer som är i ledande positioner på AMF Fastigheter. LÄS MER

 3. 3. Professionella byråkratiers rekryteringsprocesser : Ur ett kollegialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Karlsson Boije; Vilma Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Kollegialitet; universitet; professionella byråkratier; advokatbyråer; beslutsprocesser; rekryteringsprocess;

  Sammanfattning : Kollegialitet är en styrform som forskning menar har en otydlig innebörd. En organisation som är känd för att använda sig utav kollegialitet som styrform och som står till grund för majoriteten av den existerande forskningen kring området är universitet. LÄS MER

 4. 4. The largest spender wins? An empirical study of how R&D expenditure drives firm growth in listed Swedish companies.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Öhman; Aylin Evren; [2021]
  Nyckelord :Innovation; R D expenditure; R D Intensity; Firm growth; Sales growth; Firm size; Firm age; Sector belonging;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to enhance the analysis of the impact of R&D expenditure on firms’ growth. This study adopts an OLS regression for a data sample of 46 firms listed on Nasdaq Stockholm for the 2006-2019 period. LÄS MER

 5. 5. How to characterize internationalization speed : A qualitative study of Born digitals’ internationalization processes.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Börjesson; Katarina Tiberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last few years, there has been a shift from a physical to a digital focus within companies. In line with the digital transformation, the number of born digitals has increased in the market. Born digitals often exclude stages in the traditional internationalization theories and use different strategies to reach new markets rapidly. LÄS MER