Sökning: "Denise Thunström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Denise Thunström.

 1. 1. How to adapt and implementInternet of Things : A case study of how Tieto is working with IOT in the context of digitalization

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :DENISE THUNSTRÖM; [2016]
  Nyckelord :Internet of Things; IOT; digitalization; ecosystems; challenges; pricing models.; Sakernas Internet; IOT; digitalisering; ekosystem; utmaningar; prissättningsmodeller.;

  Sammanfattning : As if today’s society, globalization, digitalization and labor mobility is daily increasing, and individuals are, in one way or another, constantly surrounded by Internet. Technical change, in general, is one of the fundamental engines of economic growth and structural transformation in modern societies. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av beslutsprocessen vid integrering av automation mot industriell produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Helena Söderlund; Denise Thunström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningAutomation har blivit ett allt större verktyg som företag utnyttjar när de vill förbättra sin produktivitet, kvalité, effektivitet och även för att minska arbetsbelastningen för sin personal. Idag arbetar större företag systematiskt med automation. LÄS MER