Sökning: "DuPont-samband"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet DuPont-samband.

  1. 1. Flygindustrins utveckling efter lågprisbolagens intåg : Marknadsanalys av den europeiska flygindustrins strukturella utveckling efter avregleringen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karl Viring; Vanesa Zanzi Ferrando; [2012]
    Nyckelord :Flygindustri; lågprisflygbolag; traditionella flygbolag; marknadsanalys; lönsamhet; Europa; Porters femkraftsmodell; DuPont-samband;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den globala luftfarten har under en längre tid ökat med avseende på antalet resenärer. Sedan 1990-talet har en avreglering av den Europeiska marknaden trätt i kraft. Avregleringen har gjort det möjligt för nya flygbolag att etablera sig och fritt konkurera med tidigare etablerade flygbolag. LÄS MER