Sökning: "Ekologisk momentan bedömning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ekologisk momentan bedömning.

  1. 1. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
    Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

    Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER