Sökning: "Healthy ageing"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Healthy ageing.

 1. 1. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 2. 2. En fluga på väggen : Om kameratillsyner i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karna Larsdotter; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i ANT – Actor-Network-Theory – diskuteras utformningen av nattliga kameratillsyner via Trygghetskamera hos äldre i Lunds kommun i denna kandidatuppsats i Sociologi vid Halmstad Högskola som bygger på en fallstudie och 6 intervjuer med tjänstemän. Mot bakgrund av tidigare forskning om välfärdsteknik och telecare framstår det lokala skriptet för kameratillsyner som disciplinerande av den äldre, då Trygghetskameran används som positioneringsverktyg snarare än som ett medium för social interaktion mellan personal och äldre. LÄS MER

 3. 3. Interventioner av kampsport påverkar livskvalitet & kognitiv förmåga hos äldre vuxna : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Hugo Leroy; [2019]
  Nyckelord :martial arts; Tai Chi; mental health; quality of life; older adults; kampsport; Tai Chi; psykisk hälsa; livskvalitet; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Background: Older people are faced with special physical and mental health challenges associated with ageing. Over 20% of adults aged 60 and over suffer from a mental or neurological disorder. It is known, and has been shown in previous studies, that physical activity can enhance physical and mental health. LÄS MER

 4. 4. Hälsosamt åldrande och tekniska hjälpmedel för äldre : En kvalitativ studie om arbetsterapeuters upplevelse av hur tekniska hjälpmedel kan bidra till ett hälsosamt åldrande för personer i Sverige som är 75 år eller äldre

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patrik Franzén; [2018]
  Nyckelord :elderly; gerotranscendence; healthy ageing; occupational therapist; technical aids; quality of life; arbetsterapeut; gerotranscendens; hälsosamt åldrande; livskvalitet; tekniska hjälpmedel; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med hjälp av arbetsterapeuter som arbetar inom hemtjänst undersöka hur tekniska hjälpmedel för personer i Sverige som är 75 år eller äldre kan bidra till ett hälsosamt åldrande. Studien har en kvalitativ och induktiv ansats med teori- och begreppsanknytningar som hälsosamt åldrande, livskvalitet och gerotranscendens. LÄS MER

 5. 5. ”Att inte gamla till sig” : en kvalitativ studie om betydelsen av idrottsskola för ett hälsosamt åldrande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Anna Hallberg; Sif Atladóttir; [2018]
  Nyckelord :Education; health; healthy aging; physical activity; public health; seniors; social connections; sport school; Folkhälsa; fysisk aktivitet; hälsa; hälsosamt åldrande; idrottsskola; lärande; senior; social gemenskap;

  Sammanfattning : Inledningen beskriver Skåneidrottens projekt Senior Sport School, som bygger på de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande, det vill säga fysisk aktivitet, social gemenskap, meningsfullhet och kunskap om kostvanor. Senior Sport School är en idrottsskola som uppmuntrar seniorer till ett livslångt idrottande. LÄS MER