Sökning: "PET"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade ordet PET.

 1. 1. Differences in tumor volume for treated glioblastoma patients examined with 18F-fluorothymidine PET and contrast-enhanced MRI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Karolina Hedman; [2020]
  Nyckelord :PET MRI; positron emission tomography; magnetic resonance imaging; brain tumor; glioblastoma; image segmentation; adaptive thresholding; feature extraction; radiotracer; gadolinium; image processing; image analysis;

  Sammanfattning : Background: Glioblastoma (GBM) is the most common and malignant primary brain tumor. It is a rapidly progressing tumor that infiltrates the adjacent healthy brain tissue and is difficult to treat. Despite modern treatment including surgical resection followed by radiochemotherapy and adjuvant chemotherapy, the outcome remains poor. LÄS MER

 2. 2. Fåglar som tar vatten över huvudet : en studie om sällskapsfåglars badbeteende och badvanor i hemmet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Daniella Sevä; [2020]
  Nyckelord :badbeteende; sällskapsfåglar; miljöberikning; välfärd; vatten; fjäderunderhåll;

  Sammanfattning : Litteratur om fåglars badbeteende är splittrat och inte ense över hur nödvändigt bad är vilket kan leda till välfärdsproblem för fåglar. Badbeteendet hos sällskapsfåglar har undersökts både genom litteratur och en enkätundersökning. Beteendet kan delvis styras av fåglarnas anatomi och fåglar är flexibla i sin badteknik. LÄS MER

 3. 3. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 4. 4. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Nyckelord :våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Sammanfattning : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. LÄS MER

 5. 5. Polymer rejuvenation of PET textile waste

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sabrina Kopf; [2020]
  Nyckelord :PET; recycling; textiles; molecular weight;

  Sammanfattning : Thermomechanical recycling of polyethylene terephthalate (PET) typically includes a decrease in the polymer´s intrinsic viscosity and therefore a reduction of the molecular weight. Consequently, thermomechanical recycling is usually a downcycling of the product. LÄS MER