Sökning: "Elin Tegsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Tegsell.

  1. 1. Att samtala om existentiella frågor : ur sjuksköterskors perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

    Författare :Sabina Dervisevic; Elin Tegsell; [2020]
    Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; existentiella samtal; existentiella frågor; palliativ vård;

    Sammanfattning : Den palliativa vården blir aktuell när det inte längre finns någon bot utan det enda som kvarstår är symtomlindring. Fokus handlar om att lindra lidande för patienterna, vare sig det är fysiskt, psykologiskt, socialt eller andligt. Det är vanligt förekommande att existentiella frågor uppstår i detta skede. LÄS MER