Sökning: "Ella Thiblin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ella Thiblin.

  1. 1. Preferens, förväntan och trovärdighet i relation till behandlingsutfall vid internetförmedlad insomnibehandling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Jenny Killgren; Ella Thiblin; [2017]
    Nyckelord :preference; credibility; expectancy; placebo; insomnia; i-cbt; preferens; preferensstyrka; trovärdighet; förväntan; placebo; insomni;

    Sammanfattning : Hur preferens påverkar behandlingsutfall är ett ämne som diskuteras och undersöks allt mer. Tidigare forskning indikerar en liten till moderat effekt av preferens på behandlingsutfall. LÄS MER