Sökning: "Elsa Johnsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Johnsson.

  1. 1. Trygg i Göteborg : Brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan mellan stadsdelar och polis

    Master-uppsats,

    Författare :Elsa Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Collaboration; social sustainability; social risk; crive prevention; safety building; Trygg i Göteborg; Samverkan; social hållbarhet; social risk; brottsförebyggande; trygghetsskapande; Trygg i Göteborg;

    Sammanfattning : För att uppnå social hållbarhet är det grundläggande att människor känner en trygghet i sina bostadsområden. Syftet med studien är att undersöka den brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan Trygg i Göteborg som sedan 2015 bedrivs mellan stadsdelar och polis i Göteborg. LÄS MER