Sökning: "Emma Soikkeli"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Soikkeli.

 1. 1. Open Book Accounting - I vilka situationer används den? Vilken information samals in och hur viktig är den?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Andersson; Johanna Alstörm; Emma Soikkeli; [2008-11-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En ny typ av ekonomistyrning har uppkommit de senaste åren och kallas interorganisatoriskekonomistyrning. Bakgrunden till att den interorganisatoriska ekonomistyrningen har expanderat kan förklaras avomvärlden och faktorer däromkring. LÄS MER

 2. 2. ORGANIZENSATIONAL CULTURE - Cultural connections in multinational companies

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Strömberg; Emma Soikkeli; [2008-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Our world is changing. Due to globalization, multinational companies are meeting fiercer competition and the pressure to be competitive and successful is increasing. The characteristics of the companies seem to be more in focus now and ever since the eighties the concept of organizational culture has been a much-discussed topic. LÄS MER