Sökning: "Empati och inbyggd rättskänsla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Empati och inbyggd rättskänsla.

  1. 1. Gemensamma förmågor

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Camilla Lyckosköld; [2019]
    Nyckelord :Sympati; Empati och inbyggd rättskänsla;

    Sammanfattning : .... LÄS MER