Sökning: "Eun Young Cho"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eun Young Cho.

 1. 1. Exploring Challenges in Global Software Development

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Eun Young Cho; [2023-08-03]
  Nyckelord :GSD; communication; collaboration; challenges; mitigation strategies; distributed;

  Sammanfattning : Global Software Development (GSD) is a growing trend in the field of software engineering. However, despite its numerous benefits, GSD often encounters challenges in collaboration, leading to compromised product quality. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan. En kvalitativ studie om hur pedagoger främjar barns andraspråksutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eun Young Cho; [2014-01-28]
  Nyckelord :modersmål; flerspråkig; förskolan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger främjar barns andraspråksutveckling i den mångfaldiga förskolan. Mina frågor var: Vad innebär ett språkutvecklande förhållningssätt till flerspråkiga barn? Vilka resurser finns att tillgå samt används av pedagogerna i arbetet för barns språkutveckling ? Undersökningen gjordes med kvalitativa intervjuer med sex utbildade förskolelärare. LÄS MER