Sökning: "Fanny Schildt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Schildt.

  1. 1. Mellan mallar och magkänslor : Rekryterares praktiska yrkeskunskaper

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Fanny Schildt; Iris Lindholm; [2020]
    Nyckelord :Anställningsintervjuer; Yrkeskunskap; Rekrytering; Berättelseanalys;

    Sammanfattning : This essay is about practical professional knowledge among recruiters in Swedish staffing companies. The purpose is to contribute to a better understanding of practical professional knowledge in the job interview and in the assessment of candidates. LÄS MER