Sökning: "Fotbollsscout"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Fotbollsscout.

  1. 1. Välkommen till djungeln : Organisationers jakt på talang

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Maria Kihlgren; Emelie Kristensson; Christoffer Welén; [2009]
    Nyckelord :Talang; Talent management; Rekrytering; Rekryterare; Fotbollsscout;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur talang kan användas i organisationers jakt på och rekrytering av medarbetare som kan bidra till verksamhetens utveckling. Detta har gjorts genom en empirisk studie där vi försökt undersöka och behandla begreppet talang genom att jämföra formell affärsverksamhet med fotbollsindustrin. LÄS MER