Sökning: "George Saliba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden George Saliba.

  1. 1. RIKTPRIS I ECI-PROJEKT – KRAV PÅ BIM-MODELLER AVSEENDE DETALJERINGSNIVÅ

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

    Författare :George Saliba; Fanny Welker; [2019]
    Nyckelord :BIM; byggnadsinformationsmodellering ; ECI; tidig entreprenörsmedverkan ; LOD; level of development ; riktpris; infrastruktur;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om riktpriset i ECI projekt samt krav på BIM modeller avseende detaljeringsnivåer. Early Contractor Involvement (ECI) är en relativt ny samverkansmodell i Sverige som används av Trafikverket i ett fåtal väldigt stora infrastrukturprojekt. LÄS MER