Sökning: "Gunilla Hellström-Johnsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Hellström-Johnsson.

  1. 1. Att arbeta med komplexa problem : En kvalitativ studie av hur föreståndare på HVB för ungdomar beskriver sitt arbete.

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Gunilla Hellström-Johnsson; [2013]
    Nyckelord :Utvecklingspatologi; Sårbarhet; Familjemönster; Psykologiska teorier och Delaktighet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER