Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Företagsförvärv - i teori och praktik

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Margareta Ek; Håkan Augustsson; [2006]
    Nyckelord :Orgnisatorisk anpassning; synergier; företagsanalys och företags - förvärv fusioner; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.... LÄS MER