Sökning: "Hang Li"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hang Li.

 1. 1. A Systematic Review of Social work education and training programs in palliative and end-of-life care

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hang Li; [2021-01-13]
  Nyckelord :social work; education and training programs; palliative and end-of-life care;

  Sammanfattning : Background: The advanced modern medicine and people’s open-minded attitudes about death call for the development of palliative and end-of-life care. Patients and their family members also promote higher requirement to the professionals and the quality and quantity of the service. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan styrketester och prestationsparametrar för kvinnliga respektive manliga basketspelare på ungdomslandslagsnivå : en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Holmgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet och frågeställningar: Att undersöka sambandet mellan styrketester och prestationsparametrar i from av hopp och sprint för kvinnliga respektive manliga basketspelare på ungdomslandslagsnivå. Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och knäböjsstyrka?Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och frivändning?Vilken påverkan har kön, ålder, 1RM frivändning 1RM knäböj, respektive och tillsammans, på resultaten för hopphöjd och sprint. LÄS MER

 3. 3. Lễ Cúng Cá Ông : the Beliefs and Traditional Worship of the Fishermen in Central Việt Nam

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Lantz; [2007]
  Nyckelord :whale religion; whale worship; Cá Ông; religion and cult; Việt Nam; grounded theory; animism; whale cult; le culte des baleines; la religion des baleines; religion et culte; Viétnam; théorie base; l’animisme; religionsantropologi; Vietnam; valkult;

  Sammanfattning : The purpose of this project, as a minor field study, is to study the fishermen and their beliefs and worship in Việt Nam. Since the worship of the fishermen exists all along the coast from the Gulf of Thailand in the south to Ha Long Bay and beyond in the north, the study is concentrated to the coastal area of central Việt Nam – that is in the Quảng Nam surroundings, mainly Hội An but also Đà Nẵng. LÄS MER