Sökning: "Heparin-plasma"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Heparin-plasma.

 1. 1. STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gulstan Abdulmajid; [2018]
  Nyckelord :EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

  Sammanfattning : Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan två immunokemiska metoder vid analys av NT-proBNP i plasma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hannes Nyqvist; [2016]
  Nyckelord :Method comparison; NT-proBNP; IMMULITE 2000 XPi; Cobas e601; Metodjämförelse; NT-proBNP; IMMULITE 2000 Xpi; Cobas e601;

  Sammanfattning : NT-proBNP is a biproduct derived from the synthesis of BNP, a synthesis stimulated when cardiomyocytes are stretched such as in heart failure. Heart failure is defined as the hearts inability to supply the blood volume the body acquires. It is advantageous to monitor changes for adequate treatment. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of lithium-heparintube analyses performance

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Linnéa Källberg; [2013]
  Nyckelord :BD Vacutainer; Cancer markers; Cobas; Hormonal analyses; Routine analyses;

  Sammanfattning : Today, some kind of laboratory results is required for around 70% of the diagnostics and follow-ups for diseases. In many of the cases the time from sampling to a result is very critical. Therefore the discussion of how to improve this situation has begun. For many analyses serum has been the routine choice for a long time but now it is disputed. LÄS MER

 4. 4. Test av litiumheparinplasma för analys av folat med Siemens Advia Centaur® XP samt effekt av inomhusbelysning över tid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Nicole Neumann Radpour; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Folate is a water - soluble vitamin necessary for normal DNA synthesis among  other mechanisms. Folate deficiency can cause megaloblastic anemia resulting from abnormal erythrocyte d evelopment. LÄS MER