Sökning: "High speed railway"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden High speed railway.

 1. 1. Kapacitetsanalys Malmö-Hässleholm år 2035

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jonatan Borg; Anton Engström; [2019]
  Nyckelord :Järnväg; Södra stambanan; kapacitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Järnvägens infrastruktur i Skåne har på många ställen nått sin maximala kapacitet. Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är i dagsläget en av Sveriges mest belastade järnvägar. Sträckan är viktig för persontrafik, men även godstrafik då järnvägen kopplar samman Skåne med kontinenten och övriga Sverige. LÄS MER

 2. 2. Samhället i förändring till följd av höghastighetsjärnväg : En studie om hur Ostlänken påverkar det lokala- och fysiska infrastukturen med fokus på tillgänglighet, stadsutveckling och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Gabriella Nielsen Renberg; Talan Baker; [2019]
  Nyckelord :Ostlänken; infrastruktur; höghastighetsjärnväg; rörlighet; hållbarhet; stadsutveckling; planering;

  Sammanfattning : För att hinna ikapp med medborgarnas och näringslivets behov av ett utvecklat järnvägssystem med snabba, effektiva och punktliga resor har regeringen beslutat om att utveckla ett nytt höghastighetsnät i Sverige. Första delen av höghastighetsnätet benämns som Ostlänken och är under utveckling just nu och ska gå mellan Järna och Linköping med en dimensionerande hastighet på 250 kilometer i timmen. LÄS MER

 3. 3. High-Speed Communication Scheme in OSI Layer 2 Research and Implementation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmadmunthar Zaklouta; [2019]
  Nyckelord :FPGA; CDR; High-Speed Serial Communication; BER; CDC; UART;

  Sammanfattning : This thesis is part of a project at Bombardier’s Object Controller System. This system acts as a communication interface for several sub-systems that control the railway traffic. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Design of Bridges on High-Speed Railway Lines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Felicia Nilsson; Filippa Dahl; [2019]
  Nyckelord :High-speed railway bridges; bridge-train resonance; structural dynamics; modal dynamics; time stepping; soil-structure interaction; finite element method; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, high-speed railway has been on the upswing in the public debate, as Swedish authorities have affirmed the plans of a high-speed corridor connecting Stockholm, Gothenburg and Malm¨o. The track speed limit is not fully determined, but will be in the range of 250-320 km/h. LÄS MER

 5. 5. En svensk höghastighetsjärnväg - receptet för tillväxt och regional jämlikhet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tim Pobiega; Filip Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :höghastighetsjärnväg; Sverigeförhandlingen; nyttofördelning; polarisering; rationalisering; high-speed railway; benefit distribution; polarization; rationalization;

  Sammanfattning : Sverige kan inom kort komma att stå inför sitt största och mest kostsamma byggprojekt genom tiderna - en höghastighetsjärnväg med målet att sammankoppla landets tre största städer. Höghastighetsjärnvägen kommer med säkerhet att ha stor inverkan på den fysiska miljön och på förutsättningarna för fortsatt tillväxt - både i regionerna som kommer innefattas i systemet och i regionerna som utelämnas. LÄS MER