Sökning: "Ida-Karin Ljung"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida-Karin Ljung.

  1. 1. Bliss i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av hur blissanvändare och tolkare tillsammans bygger upp yttranden

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Lotta Abrahamsson; Ida-Karin Ljung; [2008]
    Nyckelord :augmentative and alternative communication AAC ; bliss; conversation analysis CA ; selection; repair; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; bliss; conversation analysis CA ; angivelse; reparation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER