Sökning: "Influencer marketing Influencer-samarbeten Marknadskommunikation Sociala medier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Influencer marketing Influencer-samarbeten Marknadskommunikation Sociala medier.

  1. 1. Moderna nyanser av klassiska allianser : En kvalitativ studie kring digitala influencer-samarbeten

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Felicia Karlström; Linda Söderström; [2016]
    Nyckelord :Influencer marketing Influencer-samarbeten Marknadskommunikation Sociala medier;

    Sammanfattning : Problemformulering och  syfte: The  growth of new channels has increased the amount of sales messages vying for consumers' attention, changing the conditions for marketing communications. Marketing in social media channels has become a way to keep up with the consumers. LÄS MER