Sökning: "Ingrid Forslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingrid Forslund.

 1. 1. Är priset ett sätt att påverka mängd frukt och grönsaker i kosten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Popov; [2013-05-30]
  Nyckelord :frukt grönsaker kost;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Är priset ett sätt att påverka mängd frukt och grönsaker i kosten? Författare: Maria Popov Handledare: Heléne Bertéus Forslund Examinator: Ingrid Larsson Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2013-05-23 Bakgrund: Intag av frukt och grönsaker (FG) är viktigt för hälsan, bland annat för förekomst av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. I höginkomstländer är en ökning av FG-intaget önskvärd, då endast en liten del av befolkningen äter rekommenderade mängder, samtidigt som nämnda sjukdomar står för flest fall av ohälsa och död. LÄS MER

 2. 2. "Man är ju ingen evighetsmaskin" : en studie om föreställningar kring åldrande och äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ingrid Forslund; Rebecca Fjällström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER