Sökning: "praktisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden praktisk filosofi.

 1. 1. The Replaceability Argument : An evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Hampus Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Ethics; Utilitarianism; Animal ethics; Consequentialism; Causal impotence; Vegetarianism; Etik; Utilitarism; Djuretik; Konsekventialism; Kausal impotens; Vegetarianism;

  Sammanfattning : The thesis is an evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat. The argument, which I call the replaceability argument, rests on four premises: 1. Meat purchases cause animals to be brought into existence. 2. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar som företag ställs inför i arbetet med lean : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Wekim; Jaklin Teymur; Diana Parhizgar; [2017]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Lean;

  Sammanfattning : This study aims to create consciousness about the challenges in the work with lean, both with theoretical and empirical linkage by addressing the following research question;” What challenges do companies face when working with lean?”. The question is studied since the majority of companies that have tried to work with lean have failed. LÄS MER

 3. 3. Modernisera Beardsly: En hybridteori bestående av två till synes motstridiga teorier om estetiska upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sally von Rosen; [2016-09-14]
  Nyckelord :Beardsley; praktisk filosofi; hybridteori; internalism; externalism; estetisk upplevelse;

  Sammanfattning : ”Att modernisera Beardsley” – jag tänker att detta mål är något jag i alla fall har lyckatsnärma mig i den här uppsatsen. Jag skulle vilja hävda att jag har beskrivit ett alternativ för hur det är möjligt att bevara de väsentligaste delarna i hans teori, och har även lyckats inkludera en del av Dickies kritik. LÄS MER

 4. 4. Enhetschefers användning av stödkanaler. Praxisanalys över enhetschefers informationsarbete i Lundby stadsdelsförvaltning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Ann-Catrine Westman Westman; [2016-02-17]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; kommunikationskanaler; intern kommunikation; kommunikationspolicy; enhetschefer i offentlig förvaltning; praxisanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa de kriterier som kommunikationskanalerna behöver uppfylla för att effektivt stödja linjekommunikationen i offentlig förvaltning och att ge förslag till förbättringar till Lundby SDF.Teori: Christian Limas (2007) praxisanalys, Carl Martin Allwoods (1998) mätverktyg över stödkanaler. LÄS MER

 5. 5. What is Wrong with Implicit Bias? - An Investigation of the Moral Problems with Implicit Bias

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Jakob Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Implicit bias; wrongful implicit bias; discrimination; wrongful discrimination; Deborah Hellman; Kasper Lippert-Rasmussen; implicit association test; shooter bias; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Implicit Bias is the automatic and unconscious tendency to associate certain traits with members of particular groups, which affect judgements and/or interactions with members from the denoted group. In philosophy the concept of Implicit Bias has often been treated as a thick normative (negative) concept, which I refute in my paper. LÄS MER