Sökning: "praktisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden praktisk filosofi.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. Drivers and Barriers for Reducing Food Waste in School Kitchens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Marika Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; food production; school kitchens; public kitchens; change management; change; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Of the food produced for human consumption, one-third is lost or wasted. Food waste has an impact on the environment in several ways and it is thus required to reduce food waste in all parts of the value chain. The objective of this thesis is to identify drivers and barriers for implementing food waste reducing strategies in school kitchens. LÄS MER

 3. 3. The Replaceability Argument : An evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Hampus Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Ethics; Utilitarianism; Animal ethics; Consequentialism; Causal impotence; Vegetarianism; Etik; Utilitarism; Djuretik; Konsekventialism; Kausal impotens; Vegetarianism;

  Sammanfattning : The thesis is an evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat. The argument, which I call the replaceability argument, rests on four premises: 1. Meat purchases cause animals to be brought into existence. 2. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar som företag ställs inför i arbetet med lean : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Wekim; Jaklin Teymur; Diana Parhizgar; [2017]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Lean;

  Sammanfattning : This study aims to create consciousness about the challenges in the work with lean, both with theoretical and empirical linkage by addressing the following research question;” What challenges do companies face when working with lean?”. The question is studied since the majority of companies that have tried to work with lean have failed. LÄS MER

 5. 5. Modernisera Beardsly: En hybridteori bestående av två till synes motstridiga teorier om estetiska upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sally von Rosen; [2016-09-14]
  Nyckelord :Beardsley; praktisk filosofi; hybridteori; internalism; externalism; estetisk upplevelse;

  Sammanfattning : ”Att modernisera Beardsley” – jag tänker att detta mål är något jag i alla fall har lyckatsnärma mig i den här uppsatsen. Jag skulle vilja hävda att jag har beskrivit ett alternativ för hur det är möjligt att bevara de väsentligaste delarna i hans teori, och har även lyckats inkludera en del av Dickies kritik. LÄS MER