Sökning: "praktisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden praktisk filosofi.

 1. 1. Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pirjo Thorson; [2021-10-08]
  Nyckelord :andragogik; differentierad undervisning; onlineundervisning; praktikarkitekturer; praktisk filosofi; ariationsteoretisk undervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. LÄS MER

 2. 2. Preferensutilitaristisk AGI : En analys av Stuart Russells lösningsförslag på kontrollproblemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Ludvig Ånséhn; [2021]
  Nyckelord :artificiell intelligens AI ; artificiell generell intelligens AGI ; preferens utilitarism; kontrollproblemet; Stuart Russell; Nick Bostrom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Visar Dworkins teori om jämlika resurser lika hänsyn och respekt för alla medborgare? : En analys av Elizabeth S. Andersons kritik mot “luck egalitarianism”, applicerad på Dworkins teori om jämlika resurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Linus Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :Dworkin; Ronald Dworkin; Elizabeth Anderson; equality of resources; luck egalitarianism; luck; egalitarianism; harshness objection; humiliation objection; brute luck; option luck;

  Sammanfattning : I uppsatsen presenterar jag “luck egalitarianism” och specifikt Dworkins teori om jämlika resurser. Målet med Dworkins teori är att sammanväva de två till synes motstridiga principerna om lika hänsyn och lika respekt. LÄS MER

 4. 4. Religious Arguments in Liberal Public Justification : Examining the Scope of Reasonable Pluralism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Andreas Rudström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De Dicto Harm and the Non-Identity Problem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Jack Rizell Montan; [2021]
  Nyckelord :De dicto; Harm; The non-identity problem; Future generations; Person-affecting;

  Sammanfattning : This paper is concerned with the examination of Caspar Hare's (2007) de dicto approach to the non-identity problem and specifically the non-identity case of The Inconsiderate Mother. On the de dicto approach an act can be wrong if it makes things de dicto worse for a role, even if that act does not make things worse for any actual person that fills that role. LÄS MER