Sökning: "Jenny Sundberg Melinda Wahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Sundberg Melinda Wahlqvist.

  1. 1. Varför överlåter medlemsstaterna makt åt EU? : En fallstudie om utvecklandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik inom EU.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jenny Sundberg; Melinda Christiansson Wahlqvist; [2005]
    Nyckelord :EU; asylum and refugee policy; internationalization; negative competition; an increase in asylumseekers; EU; flyktingpolitik; makt; internationalisering;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explain the paradox of the memberstates willingness to surrender power of important issues such as asylum and refugee policy and therefore partly abandon its sovereignty. We also discuss the relation between internationalization, regionalization and globalization since these processes form the context in which our research problem is found. LÄS MER